Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że serwis „wsztuce.com”, dalej wsztuce.com, przygotowało poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez wsztuce.com informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. W zakresie danych osobowych wskazanych przez Państwa do kontaktów z serwisem wsztuce.com, prosimy jedynie o zapoznanie tych osób z treścią informacji bądź odesłanie tych osób do strony www.wsztuce.com

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wsztuce.com
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wsztuce.com jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:
wsztuce.com 

info[at]wsztuce.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) komunikacji, publikacji komentarzy – są to dane, które otrzymujemy od Państwa za pomocą umieszczonych na stronie formularzy

b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit.

c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

(I) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,

(II) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

(III) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

(IV) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
podmioty wspierające operacyjne  SERWIS www.wsztuce.com takie jak: obsługa techniczna – firma Dlaludzi.pl z siedzibą w Warszawie, obsługa faktur, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do RODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej oraz do badania statystyk serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?
Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari.